GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

11 Kasım 2019

Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi Çalıştayı

Konuşmacı: Engin Deniz Akarlı

1839 Tanzimat Fermanıyla başlayan süreçte Osmanlı devleti her alanda ama özellikle hukuk alanda önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Gerek merkezi devletin reorganizasyonunda gerekse toplumsal alanların yeniden düzenlenişinde hukuk çok merkezi bir konuma gelmiştir. Baskın karakter olarak örfi hukuktan kanun hukukuna, hakim mahkemeler olarak şeriye mahkemelerinden nizamiye mahkemelerine, hukukun merkezi olarak medreseden mekteb-i hukuka geçiş gibi çok önemli kurumsal değişim göstergelerinin ardında esas olarak önemli bir zihniyet dönüşümü yatmaktadır.

Çalıştayda, bu değişim ve dönüşümü hem kurumsal hem de düşünsel değişim boyutlarını dikkate alarak bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Şeriye mahkemelerine yönelik düzenlemeler, ceza hukuku alanındaki gelişmeler, Mecelle ve Kanun-ı Esasi tadilleri ile Medhal-i İlm-i Hukuk eserleri üzerinden zihniyet okumaları bu çalıştay kapsamında Osmanlı son dönemine dair bir nazar ortaya koymayı hedeflemektedir.

Katılım:  Program, 16 Kasm 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da İLEM Teras Salonda gerçekleştirilecektir. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
16 Kasım 2019 09:00 16 Kasım 2019 17:00 İLEM