GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Nisan 2022

Özgürlük Çalıştayı

Özgürlük talebi veya özgür hissetme arzusu içinde bulunduğumuz dönemde söylemin ve eylemin en temel motivasyonu olarak işlemektedir. Aydınlanma sürecinde rasyonalitenin tüm otorite biçimleri karşısında tek ve mutlak otorite olarak varlık bulması, her şeyin zihinde kurgulandığı ve gerçekleştiği bir algı biçimini ortaya çıkararak inşacı perspektifin hakimiyet kazanmasına yol açmıştır. Gerçeklik bir kez inşanın bir parçası olarak ele alınmaya başlandığında, mutlak iyi ve doğrunun yerini güç ve iktidarın belirlediği iyi ve doğru fikri alır. Dolayısıyla bu düzlemde iyi ve doğru eylemden söz edilemez; ahlaki gaye fikri toplumsal düzenden çekilir. Hakikatten ve ahlaki gayeden söz etmenin mümkün olmadığı bir düzlemde güç ve iktidar mücadeleleri içerisinde ulaşılması gereken ideal özgürce eyleyebilmektir. Bu çerçevede özgürlük hakikate ulaşma yolunda bir araç olmaktan çıkıp kendisi bir amaç haline gelir. Özgürlüğün yerleştiği bu yeni konum üzerinde konuşulmadan insanı ve toplumu anlamanın eksik kalacağı açıktır. 

Bu çalıştayın amacı; söz konusu ilkeleri göz önünde tutarak özgürlüğe ilişkin teorik yönelimler ve bunların pratik uzanımlarının eleştirel bir şekilde ele alınmasıdır. Bu bağlamda çalıştayın yukarıda zikredilen kırılma noktalarından hareketle hakikat, ahlak, sosyal teorideki dönüşüm ve kimlik meselelerini merkeze alarak bunların toplumsal hayattaki uzantılarını göstermeye çalışması önem taşır. Zira teorik arka plandaki dönüşümler bugün bedenden kıyafete, toplumsal cinsiyetten aşı tartışmalarına, ötekiyle etkileşimden edebiyata kadar gündelik yaşam pratiklerinde karşımıza çıkan temel problemlerin belirleyicisi olarak işlemektedir.

Özgürlük Çalıştayı’nda genel hatları ile tasvir edilmeye çalışılan “özgürlük” meselesinin farklı yönleri ile bütüncül bir şekilde ele alınması hedeflenmektedir. Bu amaca bağlı olarak felsefe, sosyal teori, iletişim, iktisat, politika, edebiyat gibi disiplinler etrafında yürütülecek tartışmalar iki gün boyunca dört oturumda ele alınacaktır. Farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin yürüteceği tartışmalar ile insan, toplum, evren ve tanrı arasındaki ilişkinin doğasını ve niteliğini özgürlüğün neliği etrafında anlamanın imkanları aranacaktır. 

Çalıştay ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

 

ÖZET KİTAPÇIĞINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
13 Mayıs 2022 09:45 13 Mayıs 2022 17:10 İLEM
14 Mayıs 2022 09:30 14 Mayıs 2022 16:20 İLEM