GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

28 Ocak 2020

Medeniyet Havzalarında Tarih Ve Tarihçilik I: İran Havzası Çalıştayı

İnsanlık Hicaz’dan Bilad-ı Şam’a, Irak-ı Acem’den Horasan’a, Mağrip’ten Endülüs’e, Sind’den Hind’e, Maveraünnehir’den Türkistan’a, Anadolu’dan Rumeli’ye pek çok havza üzerinde tarih içerisinde muhtelif medeniyetler kurmuşlardır. Bu havzalar üzerinde hüküm süren pek çok hanedanlık gerek kendisinin gerek havzanın gerekse de insanlığın tarih yazımına katkılar sunmuştur. Bu kaynaklar dönem üzerine çalışan araştırmacılar tarafından bilinmekle birlikte bu havzalara dair çalışma yapmak isteyen ilim insanları özellikle genç tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bütünlüklü bir şekilde bilinmemektedir. Bu çalıştay serisi ile ana medeniyet havzalarında kaleme alınan tarih kaynaklarının teknik hususiyetleri ile tanıtılması ve geçmişinden günümüze havzada biriken tarih kaynaklarının bütünlüklü bir şekilde gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu minvalde İran havzası ile başlayan çalıştay dizisinin Orta Asya, Afrika, Hind, Anadolu şeklinde devam ettirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede İslam medeniyetinin de tarih hafızası gün yüzüne çıkarılmış olacaktır.

İlkini gerçekleştireceğimiz bu çalıştay ile İran havzasında hükümdarlık süren İslam Öncesi (Persler, Sasaniler) ve İslami dönemi hanedanlıklarda veya devletlerde (Emeviler, Abbasiler, Samaniler, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, Moğollar, Osmanlılar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Afşarlar, Zendler, Kacarlar ve Pehleviler) yazılan bütün tarihi hafıza gün yüzüne çıkarılacak, tarih kaynakları bölümleri, muhtevası ve ayırt edici özellikleri gibi teknik esasları itibariyle ele alınacaktır. Bu sayede İran havzasına dair tarih kaynakları bütünlüklü bir şekilde istifadeye sunulacaktır. 

başvuru formu için tıklayınız.

program içeriği için tıklayınız.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
08 Şubat 2020 09:00 08 Şubat 2020 18:00 İLEM