GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Nisan 2022

İslamcılık Araştırmalarında Yeni Bakışlar -Kitap Tanıtım Programı-

İslamcılık Araştırmalarında Yeni Bakışlar

-Kitap Tanıtım Programı-

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), geleneğin birikiminden yeni bir düşüncenin inşasına hedefiyle, akademik çalışmanın mahiyeti ve gayesi üzerine yeniden düşünmenin gerekliliğine inanmakta ve ilmi çalışmalarını bu amaç doğrultusunda şekillendirmektedir. Düzenlemiş olduğu etkinlikler yanında İLEM Yayınları etiketiyle hazırladığı kitapların yazarlarını, okuyucuyla buluşturmaktadır.

Bu minvalde 17 Mayıs Salı günü saat 18.30’da İslamcılık Araştırmalarında Yeni Bakışlar kitabının yazarlarıyla İLEM’de bir program düzenlenecektir.

Programda yer alacak isimler ise şu şekilde: Kitabın editörleri: Lütfi SunarBüşra Bulut ve yazarları: Ali Haydar Başer, Serdar Şahin, Birsen Banu Okutan, Yunus Vehbi Karaman, Jan Markus-Vömel, Hüseyin Arslan.

Kitap Hakkında:

Türkiye siyasal ve düşünse hayatının en canlı alanlarından birini teşkil eden İslamcılık düşüncesi tabana yayılmış, farklı formlara sahip bir fikriyat olarak kaşımıza çıkaktadır. Diğer ideolojilerle çatışma ya da uzlaşma bağlamında dahi olsa sürekli halde iletişim halinde olmuş ve tam bu nedenle Türkiye tarihinde siyasal alana hapsedilmeyecek genişlikte bir zemin açmıştır. İslamcılığın kendi dönemini kurma, yönetme ce yönlendirme çabası, pratiğini sürdürdüğü “şimdi” il irtibatlıdır. Şimdilik istisnası İslamcı düşünceyi tarihsel bir vaka olmaktan çıkararak toplumsal bir tez olarak sunulmasına imkan tanımaktadır. Bu tez, İslamcı düşünceyi siyasal bir deneyimden kültür dünyasına, kitlenin gündelik hayatını belirleyen konumdan düşün dünyasının şekillenmesine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

İslamcı düşüncenin tarihsel deneyimi ve bugün aktarımı üzerin çok sayıda çalışma yapılmış olsa da teorik zeminde değerlendirilecek metinlerin azlığı dikkat çekmektedir. Bu kitapta, alanda çalışan isiler tarafından hazırlanmış, birbirini desteleyen ve/veya şerh eden, teorik tartışma yürüten altı başlık bulunmaktadır. İslamcı düşüncenin son zamanlarda öne çıkan tartışmalı meseleleri üzerine güncel literatürü takip eden bu altı başlığın çalışmalara katkı sunması ve yeni tartışmalar açması hedeflenmektedir.

 

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
17 Mayıs 2022 18:30 17 Mayıs 2022 19:30 İLEM