GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

08 Haziran 2023

İslam Tarih Yazıcılığı

İhtisas Sunumları bünyesinde İLEM Tarih çalışmaları; güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceleyip akademik gündeme dahil ediyor.

İLEM Tarih'in odak çalışma alanlarında çıkan yeni eserlerin müzakeresi Tarihçi ve Sanatı mottosuyla sürüyor. İLEM Tarih olarak MHTT Projesi kapsamında tarihyazımı konusunda yeni çıkan eserleri müzakere etmek gayesiyle Halil İbrahim Hançabay, Muhammet Enes Midilli ve Halil İbrahim Yılmaz tarafından yakın zamanda tercüme edilen Abdulaziz ed-Dûrî’nin "İslam Tarih Yazıcılığı Müslümanlarda Tarih İlminin Doğuşu" adlı kitap ele alınıyor.

8 Haziran 2023 Perşembe günü 18:00'de ‘Abdulaziz ed-Dûrî’nin İslam Tarih Yazıcılığı Müslümanlarda Tarih İlminin Doğuşu’ adlı kitabın kritiği Halil İbrahim Hançabay, Muhammet Enes Midilli ve Halil İbrahim Yılmaz tarafından gerçekleştirecek.

Müslümanlarda tarih ilminin doğuşu, hicri ilk üç asır boyunca İslam tarih yazıcılığının nasıl ortaya çıkıp şekillendiğini, tarihçilerin kaynaklarının ve motivasyonlarının neler olduğunu kuşatıcı bir şekilde ele almaktadır. Modern dönemde İslam tarih yazıcılığının doğuşunu kapsamlı bir bakış açısıyla sunan ilk çalışmalardan biri olan Dûrî’nin eseri bir taraftan oryantalist literatürde erken dönem kaynaklarının ve râvilerinin “güvenilirliğine” ve “sonradan üretilmiş” olma ihtimaline yönelik ileri sürülen iddialara karşı çıkmakta, diğer taraftan İslam tarih yazıcılığının teşekkül sürecini Medine’ye özgü İslami akım ve Irak’a özgü kabilevi akım şeklinde bölgesel bir teori üzerinden izah etmektedir. İslam tarihinin dinî, siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel yönlerine eğilerek bütüncül bir tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlayan Dûrî’nin bazı önemli klasik tarih eserlerinin neşirlerini gerçekleştirmesi, kendisine kaynakların dili, metodolojisi ve problemleri gibi meselelerde yetkinlik kazandırmış ve bu güçlü mesleki formasyonu, elinizdeki kitabı daha da kıymetli hâle getirmiştir. Nitekim Dûrî’nin İslami akım (Medine Tarih Ekolü) ve kabilevi akım (Irak Tarih Ekolü) şeklinde ortaya koyduğu teorik çerçeve kendisinden sonra pek çok araştırmacı tarafından tartışılmış ve bu tartışmalar, İslam tarihçiliğinin ortaya çıkış sürecine dair kaleme alınan çalışmalara ciddi bir ivme kazandırmıştır. Bu yönüyle Dûrî’nin kitabının İslam tarih yazıcılığı üzerine akademik çalışma yapan araştırmacılar ve bu sahaya ilgi duyan okuyucular için vazgeçilmez bir başvuru eseri olacağı muhakkaktır.

Soru-cevap eksenli olacak program 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 18.00’de İLEM Teras Salonda gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir. Katılımcılarımızın program öncesi kitabı okuması, programa zenginlik katacaktır.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
08 Haziran 2023 18:00 08 Haziran 2023 19:30 İLEM (Yüz yüze)