GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Aralık 2023

İslam Siyaset Düşüncesinde Sınıf ve Zümre Çalıştayı

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD), siyaset düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meselelerini yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki siyasi sorunların tespit, tahlil, tenkit ve çözümünde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade etmeyi amaçlamaktadır. İSD’nin bu çalışmalar vasıtasıyla özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmeye imkan verecek bir proje olması hedeflenmektedir. Proje İLEM ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğinde yürütülmektedir.

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi'nin yedinci çalıştayı olarak planlanan İslam Siyaset Geleneğinde Sınıf ve Zümre çalıştayında İslam düşünce geleneğinde mevcut olan sınıf mefhumuna dair tebliğler sunulacaktır. Sunulacak tebliğlerde İslam siyaset geleneğinde sınıf kavramının modern sınıf kavramından farkının ne olduğu, bu sınıfların meydana getirdiği toplumsal hareketin siyasetle olan ilişkisinin klasik ve modern dönemde ne gibi farklılıklara sahip olduğu, siyaset kitaplarında sınıfların kaç tane olduğu, bunların nasıl ayrıldığı ve hangi erdem-erdemsizliklere sahip olduğu ve İslam geleneklerinin siyasi düşünce tarzlarının ne şekilde olduğu aralarındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu ele alınacaktır.

Çalıştay ilk oturumunda İslam siyaset düşüncesindeki sosyal sınıflar ele alındıktan sonra ikinci oturumda bu sınıfların modern sınıf kavramında farkları irdelenecektir. Üçüncü oturumda toplumsal hareketliliğin siyasete olan etkisi incelenerek son oturumda İslam siyaset geleneğinde düşünce tarzlarının benzerlikleri ve farklılıkları tartışılacaktır.

Katılım: Program, 30 Aralık 2023 Cumartesi tarihinde İLEM teras salonda yüz yüze gerçekleştirilecektir. İlgili olan herkesin katılımına açıktır.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
30 Aralık 2023 09:00 30 Aralık 2023 14:00