GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

31 Ocak 2023

İnsan & Toplum Seminerlerinde 18. Oturum

Müzakereci: Muhammet Emin Çiftçi
Konuşmacı: Yunus Ergen

İLEM, uluslararası hakemli dergisi İnsan & Toplum’un düzenlediği seminer dizisinin on sekizinci oturumu Yunus Ergen'in "Popüler Kültürün Popüler Rol Modelleri YouTuberlar: İlköğretim Çağındaki Özel Okul Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma'' başlıklı konuşması ile Muhammet Emin Çiftçi'nin müzakereciliğinde 31 Ocak Salı günü İLEM TV'de gerçekleşecek.

Makale Özeti: 

Geniş toplumsal kesimler tarafından sevilen ve tercih edilen kültür olarak tanımlanan popüler kültürün medya aracılığıyla kitlelere aktarıldığı bilinmektedir. Gelişen iletişim teknolojileriyle artan yeni medya ortamları, popüler kültürün ve bu kültüre ait unsurların yayılma hızını arttırmaktadır. Günümüzde özellikle sosyal medya platformları, popüler kültürün geniş kesimler tarafından benimsenmesine ve kabul görmesine olanak sağlamaktadır.

Buradan hareketle popüler kültür ve sosyal medya ilişkisi bağlamında YouTube’u ve YouTube fenomenleri olarak tanımlanan YouTuberları konu edinen bu çalışma, YouTube’un ve YouTuberların ilköğretim çağındaki çocuklar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmış bu çerçevede Konya’daki özel bir ilköğretim okulunda eğitim gören 24 öğrenciyle görüşülmüştür. Araştırma sonucunda görüşmeye katılan çocukların büyük bir kısmının interneti, sosyal medyayı ve özelde YouTube’u eğlenmek ve bilgi edinmek amacıyla yoğun bir şekilde kullandıkları ve YouTuberları, kendilerine örnek alarak büyüyünce YouTuber olmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. YouTuber olmak isteyen çocuklar, bu isteklerini genel olarak tanınmak, bilinmek, popüler olmak ve herkes tarafından sevilmek arzusuyla gerekçelendirmişlerdir.

İlgili makale için tıklayınız...

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
31 Ocak 2023 21:00 31 Ocak 2023 22:30 İLEM TV Canlı