GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Mayıs 2018

Gündelik Konuşmalarda Ahlâkın Anlamlandırılması

Konuşmacı: Latif Karagöz

Ahlâk çalışmaları sosyal psikoloji araştırmalarında üzerinde en çok durulan alanlardan birisidir.  Bununla birlikte sosyal psikolojideki son dönem ahlâk çalışmalarında, literatürdeki çalışmaların çoğunda ahlâkın  Batı merkezli kuram ve yöntemler çerçevesinde ele alındığı, insanların ahlâka dair  gündelik hayattaki kendi kavramsallaştırma ve anlama biçimleri ihmal edildiği yönünde eleştiriler yer almaya başlamıştır. Psikolojideki paradigma dönüşümünün bir tezahürü olarak da okunabilecek bu eleştiriler, ahlâk çalışmalarında yeni soru ve sorgulamalara ve gündelik hayattaki ahlâkın bilgisini elde etmeye yönelik yeni yöntemsel arayışlara kapı aralamıştır.

Böyle bir arayışın ürünü olarak ortaya konulan bu çalışmada, kendi içinde birçok farklı anlam dünyasını barındıran üniversite öğrencilerinin, ahlâkı ve ahlâki meseleleri anlamlandırma biçimleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla farklı “ideolojik” görüşlere mensup üniversite öğrencileri ile gündelik hayattaki muhtelif ahlâki meseleler çerçevesinde odak grup görüşmeleri yapılmış, yapılan görüşmeler “Konumlandırma Teorisi” çerçevesinde analiz edilmiştir.

Tebliğ süresince bu araştırmaya zemin teşkil eden tartışmalar, araştırmanın başlangıcından itibaren takip edilen süreçler ve nihai olarak araştırma sonucu elde edilen bulgular paylaşılmıştır.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
28 Aralık 2013 16:00 28 Aralık 2013 17:30 İlmi Etüdler Derneği