GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

13 Haziran 2018

Grup Çalışmaları

İLEM Eğitim Programı’nda katılımcıların çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini sağlamak programın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Grup Çalışmalarının ana eksenini okuma grupları oluşturmaktadır.

Okuma Grupları, İLEM Eğitim Programı’nda yer alan kademe seminerlerinin içeriklerini ve kademe özel amaçlarını destekleyici unsurlar göz önünde bulundurularak oluşturulan okuma listeleri ekseninde gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların danışman hocaları rehberliğinde 7-10 kişilik gruplar halinde yürüttüğü çalışmalar, seminer dönemleriyle birlikte başlayıp dönem aralarında da devam etmektedir. Alanında yetkin danışmanlar ile birlikte gerçekleştirilen kitap tahlilleri her dönem en az 10 hafta sürmektedir. Eğitim programındaki dersleri destekleyici okumalarla birlikte gerek sosyal bilimlere gerekse de İslam medeniyetinin temel noktalarına temas eden tahliller katılımcılara geniş bir perspektif kazandırmaktadır.