GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

09 Mart 2020

Gelecek Yüzyılda Tarih Metafiziği

Konuşmacı: Ayhan Bıçak

Gelecek Yüzyılda Tarih Metafiziği başlıklı konuşma, 20. yüzyılda gerçekleşen büyük bilgi birikiminin neden olduğu dönüşümlerin 21. yüzyılda hangi sonuçları ortaya çıkaracağı üzerine kuramsal bir temellendirme yapmayı amaçlamaktadır. Söz konusu amacın şu kavramsal çerçevede gerçekleşmesi planlanmaktadır: 1- Tarih metafiziği, kendilik bilincini üzerinden tanımlanmakta ve kendilik bilinci, köken- süreç- gaye bağlamlarında açıklanmaktadır. Geleceğini kurmak insanlığın en önemli sorumluluğu olduğu ileri sürülmektedir. 2- Köken, kültürel varoluş temelinde ele alınmakta ve insanın kültürel varoluşu temel değer sistemleri açısından yorumlanmaktadır. 3- Süreç, Modern medeniyetin tarihsel kaynaklarına değinilmekte ve modernliğin insanlığa sağladığı kazanımlar ve sürüklediği sorunlar değerlendirilmektedir. 4- Gaye, insan olmanın sürekliliğini sağlayacak ve insanlar arası denkliğe imkan verecek bir modelin olabilirliği öne sürülmektedir. Ayrıca, kıyamet senaryoları, insanımsılar, dünya devleti ve yeni toplum yapıları tartışılmaktadır.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
25 Nisan 2020 16:00 25 Nisan 2020 00:00 İlmi Etüdler Derneği Youtube Kanalı