GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

09 Kasım 2023

Cumhuriyetin 100. Yılı Seminerleri

İLEM olarak Cumhuriyetin 100. Yılı seminerleri kapsamında Türk modernleşmesinde önemli tartışmaları ve fikri yönelimleri alanın önde gelen isimleriyle birlikte masaya yatıracağız.

100.yılını doldurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk modernleşmesinin önemli sonuçlarından biri olarak karşımızda durmaktadır. Cumhuriyet, bir ulus devlet iddiası olmanın yanında Türkiye’nin çok yönlü toplumsal değişiminin de en önemli kaynaklarını kendi bünyesinde barındırmaktadır. Halihazırda bu kaynakları çeşitli politikalarla da beslemektedir. Tarihsel ve sosyolojik bir olgu olarak cumhuriyet, kuruluş dönemi uygulamalarının ötesinde halihazırda toplumsal alana yansıyan pek çok değişimde de etkin bir role sahiptir. Dolayısıyla bu toplumsal değişimi incelerken birbirinden farklı, birbirine benzer ve karşıt olan unsurlar ile yönelimleri dikkate alarak sosyal bilimciler tarafından değerlendirilmesi ve tartışılması elzemdir.

İLEM İhtisas Çalışmaları, mevzubahis toplumsal değişimi ilmi perspektifte ele almak maksadıyla bir seminer serisi düzenliyor. Bu seminerlerdeki en önemli vurgu geçmişten bugüne yaşanan değişimi sebep ve sonuçlarıyla analiz etmek ve gidişatına ilişkin tahminde bulunmaktır.

Seminerler İLEM'in Üsküdar'da yer alan binasında yüz yüze gerçekleşecek olup; ayrıca İLEM TV (Youtube) üzerinden de canlı olarak yayınlanacaktır.

Gerçekleşecek olan Seminerler

Seminer I

Kurtuluş Kayalı | Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Düşüncesinin Temel Meseleleri

Tarih: 9 Kasım 2023, 19:00

 

Seminer II

Atilla Yayla | Cumhuriyetin 100. Yılında Liberal Bakışla Cumhuriyet ve Demokrasi İlişkisi

Tarih: 30 Kasım 2023, 19:00

 

Seminer III

Hüseyin Mercan | Cumhuriyetin 100. Yılında İslamcılık

Tarih: 7 Aralık 2023, 19:00

 

Seminer IV

Ufuk Uras | Cumhuriyetin 100. Yılında Sol Siyaset

Tarih: 21 Aralık 2023, 19:00

 

Seminer V

Öner Buçukcu | Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Milliyetçiliği

Tarih: 28 Aralık 2023, 19:00

 

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
09 Kasım 2023 19:00 28 Aralık 2023 19:00 İlmi Etüdler Derneği