GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Temmuz 2020

Aristoteles ve Kant'ta Müphemiyet Kavramı

Konuşmacı: Hasan Mert Yıldırım

Bu sunum Aristoteles’in bir mantık terimi olarak kullandığı amfiboli kelimesinin Immanuel Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi eserindeki anlamı ve yeri üzerinedir. Aristoteles, bu Grekçe terimi özellikle Sofistçe Çürütmeler adlı eserinde açıklar. Kant ise eserinde bu terimi tanımlamaya gerek görmeksizin kullanarak, Leibniz ve Locke’un refleksiyon kavramlarının amfibolisinden kaynaklı yanılgılara düştüklerini öne sürer. Bu konuşmada amfiboli kelimesinin Grekçe’den farklı dillere alınmasıyla geçirdiği anlam daralmasından bahsedilecek, Aristoteles ve Kant’ın amfiboli kavramlarının olası benzerlik ve farkları tartışılacaktır. Aristoteles amfiboliyi dile, ifadeye dayalı bir yanılgı olarak nitelerken, Kant’ın anlatısındaki refleksiyon kavramlarının amfibolisi tasarımların bilgi yetileriyle ilişkilerinde temellenir. Sunumda, Kant’ın analitiklik tanımının oluşturulması için transandantal refleksiyonun yöntem olarak gerekli olduğunu savunan tezin konusu içerisinde amfiboli kelime ve kavramına ilişkin bu tartışmaların işlevine değinilecektir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
10 Ağustos 2020 17:30 10 Ağustos 2020 00:00 İlmi Etüdler Derneği