GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Mayıs 2018

21. Yüzyılda Brezilya ve Venezuela'nın Dış Politikası

Konuşmacı: Süleyman Güder

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan tezlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, tez yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği Tez Atölyeleri Süleyman Güder'in sunumuyla devam ediyor. Güder, 2011 yılında Fatih Üniversitesinde hazırladığı 'A Comparative Analysis of the Foreign Policy Perspectives in Two Latin American States: Brazil and Venezuela in the Twenty-First Century' başlıklı yüksek lisans tezini paylaştı.

Güder bu tezde, 21. yüzyılda dünya siyasetinde etkileri artan iki Latin Amerika ülkesi Brezilya ve Venezuela'nın dış politika perspektiflerini karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Dönem olarak, Brezilya için Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010); Venezuela için Hugo Rafael Chávez Frías (1999-...) başkanlık dönemlerini incelemiştir. Kendilerini solcu/sosyalist olarak niteleyen iki başkanın, ideolojik tutumlarının dış politika tutumlarındaki etkileri 'üçlü analiz düzeyi' (birey, devlet ve uluslararası sistem) yöntemi ile tartışılmıştır. Bunun tespiti için çalışmada, özellikle Chávez'in ve Lula'nın dış politika söylemleri analiz edilmiştir. Bu söylemlerin dış politika uygulamaları ile ne kadar örtüştüğü gösterilmeye çalışarak Brezilya ve Venezuela devletlerinin tarihsel ve yapısal farklılıklarından ötürü, dış politika söylemlerinde önemli farklılıklar olduğu somut veriler ile iddia edilmiştir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
23 Kasım 2011 19:00 23 Kasım 2011 20:30 İlmi Etüdler Derneği