GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Estetik: Güzel Üzerine Düşünme Sanatı

Hoca: Eyüp Al

Estetiğin antik kökeni itibariyle güzel, bir bilim olmak yerine insan hayatını iyiye ve doğruya yöneltmekle ilişkili olmuştur. Antik dönemin güzele atfettiği iyi ve doğru ile olan birlikteliği hem Platon’da hem de Aristoteles’te açıkça görülmektedir. Antiklerin asli sorusu “Güzel nedir?” etrafında döner ve bu süreç XV. yüzyılın başlarında Gombrich’in ifadesiyle “gerçekliğin ele geçirilmesi” ve Rönesans ile birlikte büyük bir kırılma yaşayarak “özne”nin yükselişiyle devam etmiştir. Öznenin varlığı ile sanat eseri arasındaki ilişki “Homo Esteticus” üzerinden ele alınacaktır. Estetiğin, özne merkezli kuruluşu beraberinde birçok problemi de getirmektedir; tüm evrenin sanatlaştırılması ya da estetize edilmesi ile beden dahil olmak üzere her türlü fenomen estetik hazzın kurulduğu bir alana dönüşmektedir. Çağdaş dönemde “performatif sanat” olgusunu da bu bağlamda okumak gerekmektedir. Bu atölye boyunca “güzel”in antik anlamına değinilmekle birlikte özellikle Rönesans sonrasına odaklanılacak; “estetik”in neliğine dair bazı somut örnekler üzerinden de ilerlenerek günümüze kadar gelen tarihi özne merkezli inşai bir süreç olarak sanatsal fenomenler üzerinden ele alınacaktır. Atölye kapsamında estetik tartışması yaklaşık olarak son 400 yıl bağlamında sanatın, sanatçının ve sanat eserinin konumu ile irtibatlı bir biçimde incelenecektir.

Tarih Saat Yer
01 Eylül 2020 18:00 İLEM