GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

es-Se’âdetü’l-Fâhira Siyadeti’l-Ahira

Sami Turan Erel tarafından tahkik ve tercümesi yapılan es-Se’âdetü’l-Fâhira fî Siyâdeti’l-Âhira, Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin ilimler tasnifi hakkında telif ettiği eserlerden biridir. Taşköprülüzâde’nin es-Se’âdetü’l-Fâhira’da ortaya koyduğu ilimler tasnifi anlayışı, Miftâhu’s-Se’âde ve Medînetü’l-ulûm’daki tasnif anlayışıyla genel olarak uyum içerisindedir. Ayrıntıda ise bazı farklılıklar gözlenir. Taşköprülüzâde es-Se’âdetü’l-Fâhira’daki ilimleri, her birini devha (büyük ağaç) olarak isimlendirdiği üç ana başlık altında ele alır. Her başlık altında ilimleri tanıtır ve ilgili ilimde yazılmış önemli kitapları zikreder. Birinci ana başlık alet ilimleri, ikinci ana başlık itikâdî (nazarî) ilimler ve üçüncü ana başlık ise amelî ilimlerden oluşur.

 

İLEM ve İSTEV’in ortaklaşa yürüttüğü Taşköprülüzâde Projesi’nin bir çıktısı olarak hazırlanan bu çalışmalar sayesinde önemli bir Osmanlı âliminin eserleri bir külliyat hâlinde gün yüzüne çıkarılmış olacaktır. İlimler tasnifiyle alakalı olan es-Se’âdetü’l-Fâhira da bu külliyatın en önemli parçalarından birini teşkil eder.


Özellikleri:

ISBN: 978-605-66953-2-2

Çıkış Tarihi: Kasım 2016

Yayınevi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları

Sayfa Sayısı: 247

Tercüme/Tahkik:
Sami Turan Erel