GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Erken Modern Dönemde Osmanlı-İslam Bilimi ve Oxford Üniversitesi

Özet: Medeniyetlerin oluşum süreçlerinin farklı kültürlerle etkileşim içerisinde gerçekleştiğini, Orta Çağ Avrupasının Antik Yunan’dan İslam medeniyetine uzanan geniş bir etkileşim sahasında ortaya çıkması üzerinden okunabilmektedir. Orta Çağ ve Rönesans Avrupasının İslam medeniyeti ile hemen her sahada gerçekleşen etkileşim neticesinde geliştiği, başta Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından kaleme alınan eserler olmak üzere pek çok çalışma tarafından tespit edilmiştir. Ancak ilgili alan yazında İslam bilim ve düşüncesinin Avrupa ile ilişkisi, İslam Altın Çağı olarak tanımlanan 9-12. yüzyıllarda üretilen Arap-İslam biliminin Latinceye çevrilmesi ve Antik Yunan kaynaklarının Müslümanlar üzerinden Latinceye çevrilmesinde aracılık etmesi ile sınırlandırılmaktadır. İlgili alan yazına göre bu etki 11 ila 13. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Oldukça geniş bir coğrafyada ve geniş bir zaman diliminde hüküm süren Osmanlı medeniyetinin gücünün zirvesinde olduğu 17. yüzyılda Avrupa toplumları üzerindeki etkisini yalnızca siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarla sınırlayan bir tarih yazımı hâkim görünmektedir. İslam bilim ve düşünce birikiminin Erken Modern Avrupasında nasıl karşılık bulduğu ve devam ettiği üzerine araştırmalar hâlâ yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu konferansta 17. yüzyılda Osmanlı-İslam bilim ve düşüncesinin Oxford Üniversitesindeki yansımaları ele alınarak, İslam medeniyetinin bilimsel ve düşünsel ürünlerinin Avrupa’ya etkisinin erken modern dönemde de devam ettiği gösterilmeyi amaçlamaktadır.

 

Anahtar Kavramlar: Osmanlı, Bilim, Düşünce, Üniversite, Medeniyet.


Özellikleri:

Kategori: İLEM Açılış Konferansları Serisi

 

ISBN: 978-605-68401-7-3

Sayfa Sayısı: 22

Yayın Yılı: Ekim, 2019

Kategori:
Diğer