GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Erken Mevlevîliğin Nüfuz Tartışmalarının Menâkıb ül-Ârifin’de Yansıtılması

Sultan Veledʼin, Selahaddin Zerkūbʼun kızı olan eşi Fatıma Hatunʼla aile içi bir anlaşmazlığı, belki de ciddi geçimsizliği dolayısıyla Mevlânâ bizzat kendisi bu gelinine teselli ve destek verici, oğluna ise tenbih niteklili birer mektup yazmıştır. Bu iki name Mevlânâʼnın, aralarında zamanının sultan, emir, alim ve çevresinde bulunan farklı şahıslara yazdığı kapsamlı mektubatın elimizdeki en eski nüshasının parçası olduğu gibi, Mevlevî dervişi Ahmed Eflâkî tarafından Menakibʼul-ʿÂrifîn adlı şeyhlerinin menkıbelerini toplıyan geniş eserine katılmıştır. Bu iki mektup Menakibʼul-ʿÂrifîn çerçevesinde ele alındığında, Eflâki tarafından Mevlânâʼnın söz konusu aile içi uyumsuzluğa karşı tutumunu bildirmekten ziyade, dönemin Mevlevî topluluğunu etkileyen iç siyasi meselelere istinaden birer alet olarak işlendikleri büyük ihtimal kazanır. Sunumda, mektupları takdim edip, söz konusu muhtemel siyasi işlevlerini tartışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Aralık 2018 17:30 İlmi Etüdler Derneği