GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

er-Risâletü'l-Câmia

Taşköprîzâde Külliyatı’nın ikinci cildini ihtiva eden er-Risâletü’l-Câmia li Vasfi’l-Ulûmi’n-Nâfia: Faydalı İlimlerin Niteliklerini Kuşatan Risale, Murat Kaş tarafından hazırlanmıştır. Tahkik ve tercümesi yapılan bu metin, ilimler tasnifi ve tarihi bağlamında sistematik tarzda yazılmış bir eser olmaktan ziyade, genel olarak ilim ve ilimlerle ilgili birtakım hususların ve görüşlerin ele alındığı bir risale olma özelliğini taşımaktadır. İLEM ve İSTEV’in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan bu eser, İhsan Fazlıoğlu ve İbrahim Halil Üçer editörlüğünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları’ndan çıkmıştır.


Özellikleri:

ISBN: 978-605-66953-4-6

Çıkış Tarihi: Kasım 2016

Yayınevi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları

Sayfa Sayısı: 106

Tercüme/Tahkik:
Murat Kaş