GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Endülüs Müslümanları ve İspanyol Engizisyonu

Konuşmacı: Ayşe Kılıç

1492 yılı, İber yarımadasının tarihinde bir dönüm noktasıdır. Katolik hükümdarlar olarak da bilinen Fernando ve Isabel, reconquista sürecini başarılı şekilde sona erdirmiş ve böylece güçlü bir devletin ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardı. Fernando ve Isabel’in evlenmesiyle Kastilya ve Aragon krallıkları birleşmişti. İspanya’nın birliği için gereken askerî ve siyasî mücadele, reconquista sonunda tamamlanmıştı. Şimdi ise dinî birliğe ulaşmak istiyorlardı. Kripto-Yahudilerin (conversos ya da judeoconversos) sürülmesiyle, dinî birliği gerçekleştirme fikrinin önündeki ilk engel aşıldı. Bundan sonra sıra Endülüs Müslümanlarının Hıristiyanlaştırılmasına gelmişti. Isabel ve Fernando, Müslümanların gönüllü olarak Hıristiyan inancını benimseyeceği ve kendi Hıristiyan ortamlarına intibak edeceğini umuyorlardı. Fakat, dönüşüm kampanyaları ve misyonerlik çabaları gayretsizce yürütüldüğü için, büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlandı. Endülüs Müslümanları, İslâm dinini gizlice sürdürüp, görünüşte asimile olmuş gibi davrandılar. İspanyol engizisyonunun görevi ise, kripto-Müslümanların gerçekten Hıristiyanlaşıp Hıristiyanlaşmadıklarını anlamak ve olmayanları yargıya teslim etmekti. İspanyol engizisyonu, kripto-Müslümanlara karşı bölgelere göre farklı şekilde ilerlemiştir. Müslümanların günlük hayatı, mecburî vaftizler ve ayrımcı düzenlemelerle, katlanılması zor bir şekilde devam etmiştir. Bu sunumun amacı, örneklerle Müslümanların karşı karşıya kaldıkları haksız uygulamaları yansıtmak ve bu uygulamalardan kurtulmak için başvurdukları yöntemlerin neler olduğu üzerinde durmaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
03 Aralık 2016 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği