GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

19 Kasım 2018Endülüs Mirası: Kültürler Arası Bağlamlar ve Kavramların Yolculuğu Konferansı Gerçekleşti

Endülüs Mirası: Kültürler Arası Bağlamlar ve Kavramların Yolculuğu {Al-Andalus in Motion: Travelling Concepts and Cross-Cultural Contexts} konferansı Language Acts and Worldmaking projesinin ortaklığında, 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde ev sahipliğimizde gerçekleşti. Language Acts and Worldmaking Projesi, dünyanın ve hayatımızın şekillenmesi sürecinde dilin önemli konumuna vurgu yaparak modern dil öğrenimini yeniden şekillendirmeyi ve dönüştürmeyi amaçlayan uluslararası alanda etkin bir projedir. Konferansın bu yılki konusu bağlamında dünyanın önde gelen üniversitelerinden değerli akademisyenler İLEM’in ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi.

Endülüs medeniyeti tarihi, çağdaş liberal-demokratik toplumların temel kavramlarının sorgulanması ve anlaşılması açısından önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu konferansta Endülüs medeniyetinin bir düşünce biçimi olarak vücut bulması sürecinde etkili olan birçok noktaya değinildi. Endülüs Medeniyeti ve İberya havzası dil ve kimlik, kültür ve bilgi, modern politik perspektife yansımalar, ütopya ve distopya, gerçek ve kurgu gibi geniş bir bakış açısında ele alınmaya çalışıldı. Bu medeniyetin oluşturduğu perspektifte ulusal kimlik, kültürler arası iletişim, dini çoğulculuk gibi birçok kavram; birey, azınlık grupları ve toplumlar nazariyesine yöneltilen kritik sorular eşliğinde geçmişten günümüze tartışıldı.

9 farklı ülkeden 21 akademisyen bu programa iştirak etti. Katılımcılar arasında Abdoolkarim Vakil, Julian Weiss, Olga Bush, Rachel Scott gibi isimler yer aldı.  Her bir oturumda 3 katılımcı aynı konu başlığında bildirilerini sunmuş olup toplamda 5 oturum gerçekleştirildi. Detayları www.lawmalandalus.org adresinde bulabilirsiniz.