GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Eleştirel Pedagoji Okumaları

Hoca: Akif Pamuk

Ivan Illich, Gölge İş kitabında “Bir tarihçi olarak tamamen yeni olma iddiası taşıyan her şeye şüpheyle yaklaşırım. Bir fikrin öncüllerini tespit edemezsem, derhal bunun aptalca bir fikir olduğundan şüphe ederim. Eğer geçmişte yaşamış insanlardan tanışık olduğum ve hayalimde beni şaşırtan şey hakkında tartışabileceğim birisini bulamazsam kendimi son derece yalnız ve bugünkü kısıtlı ufkuma mahkûm kalmış hissederim” der. Illich’ten ilham alarak Eleştirel Pedagoji Okumalarıyla geleneksel eğitimden modern eğitime geçişte nelerin değiştiği, eğitime yüklenen anlamın neliği, seküler teolojinin ortaya çıkışı ve modern eğitimin toplum mühendisliğine dönüşme süreçleri tartışmaya açılacaktır. Diğer taraftan modern eğitimin pozitivizmle, kapitalizmle kurduğu ilişki ve bu ilişkinin ortaya çıkardığı sorunlar Ivan Illich, Paulo Freire’nin ürettiği kavramlar üzerinden tartışmaya açılacak, “başka bir eğitim mümkün mü” sorusuna odaklanılacaktır. Bu program aracılığıyla, eğitimin eğitimden daha fazlası olduğundan hareketle pedagojiye dair üretilen bilgilerin farklı söylemlerin ürünü olduğu önermesi çerçevesinde katılımcıların eğitime dair farklı bakış açılarını görmelerini ve kendi bakış açılarını inşa etmeleri temel hedeflerdendir.

Tarih Saat Yer
18 Ekim 2016 İlmi Etüdler Derneği
22 Kasım 2016 İlmi Etüdler Derneği