Eldar Hasanov

Lisans eğitimini Azerbaycan’da Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aldı. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi SBE İslam Hukuku Bölümünde tamamlayarak 'İslam Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Yahudi Hukukunda Zina ve Benzeri Cinsel Suçlar' başlıklı tezini sundu (2007). Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında 'Yahudi Ahit Geleneğinde Nuh Kanunları ve Nuhilik' tezi ile tamamladı (2012). Tez araştırmaları için Kanada’da Toronto Üniversitesinde bulundu. (2009-2010). İsrail’de Hayfa Üniversitesinde İbranice eğitimini tamamladı (2011). Ulusal hakemli dergilerde makaleleri, DİA’da maddesi, uluslararası ve ulusal konferanslarda sunumları olan Hasanov, Arapçadan Türkçeye Yahudilik ve Hıristiyanlıkla ilgili yedi kitap kazandırmıştır. İyi derecede Arapça, Farsça, İngilizce ve İbranice bilmektedir. İlgi alanları şunlardır: Yahudi Hukuk Felsefesi, Yahudi Hukuku Tarihi, İslam ve Yahudilik Münasebetleri.