GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ekrem Demirli

1988’de Üsküdar İmam Hatip Lisesi, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1993’te M.Ü. S. B. Enstitüsünde tasavvuf alanında yüksek lisansa başladı. Aynı yıl Enstitü’ye araştırma görevlisi olarak atandı. 1995’te Abdullah İlahi’nin Keşfü’l-Varidat’ı adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003’te aynı enstitü’de Sadreddin Konevi’de Marifet ve Vücud adlı teziyle tasavvuf doktoru oldu. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Konevi şarihleri ve İbn Arabi alanlarında sürdürmektedir. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir.