GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Edebiyatın Felsefîleşmesi

Felsefenin edebiyat üzerindeki etkisi ya da “edebiyatın felsefîleşmesi”; epistemolojik, ontolojik, aksiyolojik temellerle felsefenin edebiyata yaklaştığı kanallar: karakterler, uzam-zaman, anlatı, kurgu-gerçek, tema, ifade-üslup, kavram-metafor, bakış açısı/dünya görüşü, etik-politik.

(E.M. Forster, Roman Sanatı, çev. Ünal Aytür, Milenyum Yayınları, İstanbul, 2016;

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
07 Nisan 2018 16:00 İlmi Etüdler Derneği