GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Edebiyatımızın Bir Zemin Metni Olarak Kuran-ı Kerim

Her dil ve kültürün ortaya koyduğu edebiyat eserlerinin beslendiği kaynakların başında, o dili konuşan milletin inandığı kutsal kitap gelir. Batı edebiyatının temel ya da zemin metni Kitab-ı Mukaddes (Tevrat ve İncil), bizim edebiyatımızın zemin metni ise Kur'an-ı Kerim'dir. Ancak, Batı edebiyatında, edebiyatın kaynağı olarak Tevrat ve İncil'in yeri pek çok araştırma ve incelemeye konu olurken bizim edebiyatımızda Kur'an'ın kurucu rolü pek fazla araştırılmamış, bu sahada yekin eserler üretilmemiştir.  Bu sunumda, daha ziyade Klasik Türk edebiyatı merkeze alınarak edebiyatımızın hangi saha ve alanlarda Kur'an'a referanslarda bulunduğu ve bu konularda ne gibi çalışmaların yapılabileceği ele alınmaya çalışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
03 Nisan 2018 18:00 İlmi Etüdler Derneği