GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Edebiyat ve Opera İlişkisi

Konuşmacı: Uğur Morkaya

Bu sunum Türk edebiyatında roman ve tiyatro metni olarak yazılmış olan edebî metinlerin, metinlerarasılık ve göstergelerarasılık yöntemleri aracılığıyla bir opera metnine dönüştürülmesi sürecinde ortaya çıkan değişimleri karşılaştırmalı olarak incelemek üzerinedir. Edebiyat ve müzik yüzyıllar boyu çeşitli açılarsan birbirini etkilemiş, birbirlerinin yaratım gücüne, anlatım biçimlerine, malzemelerine, göstergelerine vb. ihtiyaç duymuştur. Özellikle şiir sanatıyla birlikte başlayan bu yolculuk roman ve tiyatro gibi metinlerle de gelişim göstermiştir. Edebiyat ve müzik arasındaki geniş ilişki roman ve tiyatro gibi edebî metinlerle opera gibi göstermeye dayalı metinler arasındaki sınırlı ilişkiyi de beslemiştir. Böylece hem metinlerarası hem de göstergelerarası bir ilişki boyutuyla bir romandan, bir tiyatro eserinden etkilenerek oluşturulmuş çeşitli opera metinleri oluşturulmuştur. Türk bestecilerinin, Türk edebiyatının çeşitli eserlerinden etkilenerek opera metinleri oluştururken, edebî metin yenidenyorumlanmış, yeni bir biçimde işlenmiş, böylece güncellenmiştir. Yenidenyorumlanma sürecinde besteci ve libretto yazarı kimi zaman anametne sadık kalırken, kimi zamanda yorumsal bir üst metin ortaya çıkarmışlardır. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
27 Nisan 2019 14:00 İlmi Etüdler Derneği