GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ebussuud Efendi'nin Fetvaları Işığında Osmanlı Vakıf Hukuku

Konuşmacı: Pehlul Düzenli

Ebusuud Efendi görüşleri ve yetkinliği ile Osmanlı hukukunun birçok alanının şekillenmesinde önemli bir isim olmuştur. Özellikle verdiği fetvaların devlet organının başı olan Padişah tarafından icraya konulması ve uygulamaya tâbi tutulması ile birlikte ilgili görüşler sadece mücerret ilmî bir 'görüş' olmaktan çıkıp devletin benimsemiş olduğu bir 'uygulama/mer’î hukuka' dönüşmüştür. Osmanlı hukukunun birçok alanı için geçerli olan bu durum, vakıf müessesesi için de geçerlidir. Ebussuud Efendi kendi döneminde vakıf müessesesinin önemli meselelerine dair pek çok görüş beyan etmiş ve bu görüşlerden birçoğu devlet tarafından 'mer’î hukuk' hâline getirilmiştir. Bu seminer çerçevesinde Ebussuud Efendi’nin ilgili fetvaları ışığında vakıf müessesesinin 16. yüzyıldaki temel meseleleri ele alınmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
13 Mart 2013 18:00 İLEM Konferans Salonu