GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Düzenleyici Ekonomi Çağında Devlet Piyasa İlişkisi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi, siyasi, toplumsal ve iktisadi konularda özgün tez ve yaklaşım sahibi akademisyen ve araştırmacıların birikimlerini paylaşmak, daha derinlikli biçimde bu konuların tartışılmasını sağlamak amacıyla İLEM Seminerleri başlığıyla seminerler düzenlemektedir. 2012 yılının ilk semineri Doç. Dr. Tamer Çetin'in "Düzenleyici Ekonomi Çağında Devlet Piyasa İlişkisi" başlıklı semineri ile 17 Mart cumartesi günü saat 19:00'de dernek merkezimizde gerçekleştirilecektir.

Bu seminerde Çetin, devletin ekonomide rolünün ne olması, nerede başlaması ve müdahalenin, ne tür araçlar içermesi gerektiğini analiz ederek, piyasa ile devlet arasındaki kadim çekişmeye iktisat teorik bir perspektifle yaklaşarak, daha gerçekçi ve alan içinden bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. Böylelikle post kapitalist dönemde devletin ekonomiye müdahalesinin iktisadi rasyonelini ve modern çağların düzenleyici devlet modelinin iktisat teorik temellerini anlamayı amaçlamaktadır. Çetin bu seminerde, dünyada ve Türkiye'de piyasa ekonomisinin çöktüğü ve devletin ekonomide yoğun bir biçimde rol alması gerektiği tartışmalarını beraberinde getiren 2008 ekonomik krizini irdeleyecektir. Kriz sonrasında meydana gelen tartışmanın iktisadi bir konu üzerine olmasına karşın, kaynağından koparılarak salt politik duruşlara göre pozisyon alınarak yapılması sonucu ortaya çıkan metodolojik bir sorun tartışılacaktır.