GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Duygusal Karşılaşmalar: 19. Yüzyılda Yazılmış Seyahatname Türü Eserlerde Ötekini Görmek

Hoca: Mesut Koçak

Bu atölyede oryantalizm ve oksidentalizm teorileri üzerinde durulacak; “öteki”ne dair bilginin üretildiği ve dolaşıma girdiği türlerden Seyahatnameler, Sefaretnameler, Seyahat Günlükleri ve Seyahat Anıları 19. yüzyılda yazılmış örnek metinlerle incelenecektir. Bu bağlamda farklı kültürlerin birbirlerine dair oluşturdukları hafızanın teşekkül biçimi atölyenin temel meselelerinden biri olacaktır. “Öteki”ne dair bilginin teşekkülünde bu metinlerde aktarılan duygusal tecrübeler ve bu duygusal tecrübelerin farklı kültürlerin birbirlerini görme biçimleri üzerinde etkili olup olmadıkları tartışılacaktır. Ayrıca bu atölye, duygusal karşılaşmanın kültürel farklılıkların müzakeresindeki rolüne dair somut bilimsel araştırma çıktıları ortaya koymayı hedeflemektedir.

Tarih Saat Yer
01 Eylül 2020 18:00 İLEM