GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Duyguötesi Modern Batı ve Şiddet

Konuşmacı: Stjepan G. Mestrovic

İlmi Etüdler Derneği'nin 'Duyguötesi Modern Batı ve Şiddet' başlıklı 2008 - 2009 Açılış Konferansı çağdaş sosyal teorinin önde gelen isimlerinden Stjepan Mestrovic ile gerçekleştirildi. Yusuf Kaplan'ın bir takdim konuşması yaptığı konferans 09 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de Altunizade Kültür Sanat Merkezinde yoğun bir katılım ile yapıldı.

Amerika'nın dünya siyasetindeki konumu ve yakın dönem savaşlarına yönelik eleştirileri, İslam-Hıristiyan çatışmalarına getirdiği daha ılımlı yaklaşımlarıyla dikkat çeken ve Türkiye'de 'Duyguötesi Toplum' ve 'Uygar Barbarlık' isimli kitapları ile tanınan Prof. Stjepan Mestrovic 1991 yılından beri Texas A&M Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörü olarak ders vermektedir.

Mestrovic bu konferansında batılı toplumları çözümlemek için kullandığı 'duyguötesi toplum' ve 'uygar barbarlık' kavramsallaştırmalarından hareketle batı toplumunun şiddet tasavvurunu ve bunun fiili yansımalarını analiz etti. Mestrovic Batılı toplumları, önce Bosna'da Müslüman halkın, ardından Kosova'da Arnavutlar'ın Sırplar tarafından soykırımdan geçirilmesini televizyondan seyretmekle yetinen, tepkisiz ve sinmiş insanların çoğunluğu oluşturduğu bir toplum olarak tanımlamaktadır. Batılı toplumun bu noktaya nasıl geldiğini ise şöyle ifade ediyor;

"Olayların insanlarda kollektif bir coşku yarattığı, onları duygulandırdığı ve eyleme sevk ettiği zamanlar geçip gitmiş, duygular [tıpkı televizyon ekranlarındaki en trajik haberler sunulurken bile yapıldığı gibi] paketlenip [nasıl verilmek isteniyorsa öylece rötuşlanıp, cilâlanıp, tüketime] kullanıma sokulur hale gelmiştir. Çağımız insanı artık gerçek duygularını [öfkelerini veya acılarını, üzüntülerini veya sevinçlerini] yaşayamaz, onları eyleme dökemez; olsa olsa [televizyon ekranı aracılığıyla] bir duygu simülasyonu yaşayabilir."

Mestroviç, Batılı toplumlarda meydana gelen kayıtsızlık, tepkisizlik durumunu "çağdaş Batı dünyasının ufkundan doğan, sentetik duyguların kültür endüstrisi tarafından geniş çapta güdümlendiği / manipüle edildiği yeni-Orwell'ci bir süreç" olarak tanımlar ve şöyle açımlar: "Duygular, yeni bir entelektüel biçim alarak mekanikleşmiş, seri üretime ve melez duygulara dönüşmüştür. Uygun biçimde paketlendiği sürece her politika ya da olay kabul edilebilir hale gelmiştir. Eylem için gerekli olan akıl-duygu bağı kopmuştur. Öfke artık kollektif eyleme dönüşmeyecektir. Kuşku ve belirsizlik, duyguötesi entellektüellerin mihenktaşı olmuştur: Onlar her bakış açısını bilme ve hepsine karşı tavırsız kalabilme becerisini edinmişlerdir."

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
09 Ekim 2008 18:00 20:00 Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi