GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Duygu Sosyolojisi

Duygu sosyolojisi temelde sosyolojinin kuram ve tekniklerini duygulara uygulayarak toplumsal yapılar ve süreçlerle duygular arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan bilim dalıdır. Bu çabanın özünde duyguların yalnızca psikolojinin sınırlarında kalan öznel deneyimler değil, sosyolojik perspektifle ele alınmadan anlaşılması mümkün olmayan toplumsal boyutlara sahip bileşenler olduğu düşüncesi yer alır. Duyguları bir kez böyle konumlandırmak duyguların anlaşılmasında sosyolojik perspektifin taşıdığı önem kadar sosyal teorik analizin tamamlanmasında duyguların taşıdığı önemi göz önünde tutmayı da zorunlu kılar. Bu minvalde sosyolojinin kurucu isimlerinde yabancılaşma, dayanışma, bireyselleşme, karizma gibi kavramlar etrafında tartışmaya içkin olarak varlık bulan duyguların zamanla baskın hale gelen rasyonel insan tasavvuruna yenik düşmesi ve 1970’lerin ortalarına dek ihmal edilmesi metodolojik açıdan duygu sosyolojisinin sahip olduğu öneme işaret eder. Zira duygu sosyolojisi bu tarihten itibaren bağımsız bir alan olarak varlık bulmaya başlarken sosyolojide baskın olan bilişselci eğilime karşı yeni bir perspektif sunar. Duygu sosyolojisi atölyesi bu yeni perspektifi merkeze alarak duyguların sosyal teori açısından taşıdığı önemi anlamaya çalışırken, tartışmanın dağıldığı geniş alanın boyutlarını giriş seviyesinde göstermeyi amaçlar. Bir duyguyu neden ve nasıl bir şekilde değil de öteki şekilde tecrübe ve ifade ettiğimizi, duyguları yansıtma biçimlerimize içkin toplumsal değerleri ve ahlak yapılarını, toplumsal bağların ve çatışmaların duyguların inşasıyla varlık bulma süreçlerini görmek için kapı aralamayı hedefler. Bunun için öncelikle alanın öncü isimlerinin çalışmalarından hareketle duygu sosyolojisinin temel tartışma alanlarının sosyal teori açısından önemi, daha sonra duyguların sosyolojinin beden, cinsiyet, dil, sınıf, politika gibi merkezi meselelerinde sahip olduğu yer ve nihayet özel olarak aşk, utanç, öfke, korku gibi duyguların toplumsal inşaları ve bilhassa Türkiye’nin toplumsal yapısını şekillendirmede sahip oldukları rol anlaşılmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM