Dünyada ve Türkiyede Toplumsal Eşitsizlikler Paneli Gerçekleşti
Paylaş

Dünyada ve Türkiyede Toplumsal Eşitsizlikler Paneli Gerçekleşti

21 Aralık 2020

İnsan ve Toplum dergisinin 10. Yıl etkinlikleri kapsamında derginin “Sosyoekonomik Eşitsizlikler” özel sayısında yer alan bazı makalelerin sunumu yapıldı. İki oturum olarak gerçekleştirilen panelin kayıtlarına İlem TV Youtube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Lütfi Sunar’ın açılış konuşmasının ardından ilk oturum Merve Akkuş Güvendi’nin Lütfi Sunar ile kaleme aldıkları “‘Ortadaki Fili’ Görmek: Dünyada ve Türkiye’de Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Tezahürleri" adlı sunumuyla başladı. Güvendi sunumunda, eşitsizlikleri tarihsel bağlamda Türkiye’de fonksiyonel gelir dağılımını göz önünde bulundurarak analiz ettikleri farklı gruplar ile ele aldıklarını açıkladı.

Sonrasında söz alan Ömer Torlak yazdığı "Dijital Karteller ve Eşitsizlikler: Gelir Eşitsizliğinin Artmasında Şirketlerin Rolü" başlıklı makaleyi sundu. Dijital dünyadaki şirketlerin tekel ve kartel oluşturma potansiyelini örnek vererek açıklayan Torlak, gelir eşitsizliğini arttıran faktörlere ve Türkiye özelinde gelecekteki olası senaryolara değindi.

Süleyman Güder yazdığı "Eşitsizlikle Mücadelede Başka Bir Yol Mümkün (mü?): Brezilya’daki 'Topraksızlar' Deneyimini Anlamak" adlı makale sunumunda Topraksızlar hareketini, bu hareketin amaçlarını ve yöntemini ele alarak açıkladı.

İlk oturumun son konuşmacısı Taha Eğri "Gelir Dağılımı, Demokrasi ve Dışa Açıklık: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Analiz" makalesini sundu. “Her ülkenin kendi kurumsallaşması tecrübesini ele alıp o tecrübesi bağlamında gelir dağılımını düzeltecek yaklaşımlara uygun önlemler alması gerekiyor.” diyen Eğri, ele alınan dönemin ve ülke grubunun önemine vurgu yaptı.

Soru-cevap kısmının ardından ikinci oturum, İLEM YK Başkanı Abdulkadir Macit’in açılış konuşmasıyla başladı. İkinci oturumun ilk sunumunu "Sağlık ve Sosyoekonomik Statü Bazı Sağlık Göstergelerine Göre Sosyoekonomik Statü Farklarının İncelenmesi" makalesiyle İhsan Kutlu gerçekleştirdi. Kutlu, eğitim düzeyinin, mesleklerinin ve kişilerin gelir düzeylerinin sosyoekonomik statüler üzerinde etkilerinden ve sağlık ile ilişkisinden bahsetti.

Furkan Yıldız "Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Suç İlişkisi: Panel Veri Analizi Yaklaşımı" başlıklı makale sunumunda Türkiye genelinde elde ettiği verileri açıkladı.

Zeliha Karaağaç Cingöz'ün Bekir S. Gür ile kaleme aldığı "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statünün Akademik Başarıya Etkisi PISA 2015 ve TEOG 2017 Sonuçlarının Karşılaştırması" makale sunumunda toplumsal eşitsizliği ve eğitime erişime etkilerini tartıştı.

Erhan Akkaş "Class Formation, Labor Market, and Inequality in Gulf Cooperation Council Countries" makalesinin sunumunda Körfez Bölgesini tarihsel ve demografik olarak inceleyerek ikinci oturumu sonlandırdı. Dinleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından panel son buldu. Canlı yayının kayıtlarına aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz:

 


https://www.youtube.com/watch?v=2M8eZ1CGqNA&ab_channel=%C4%B0LEMTV

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXWLuTj9Ujw&ab_channel=%C4%B0LEMTV