GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

DRİNA KÖPRÜSÜ ve TANIKLIKLAR

Konuşmacı: Ali Cançelik

Kitap, Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif’in birincil tanıklığına dayanmaktadır. Üç kategoride incelenebilir. Birisi, Fatih Hasaneyn’in Sudan’dan Belgrad’a gidişiyle başlayan ve Bosna Devleti’nin kuruluşuna kadar devam eden ve içine Türkiye’yi de alan hikâyesi. İkincisi, Aliya merkezinde gelişir. Aliya ve Mladi Muslimani Cemiyeti’nin soykırım ve asimilasyon karşısında ortaya koydukları var olma mücadele. Üçüncüsü ise, Balkan coğrafyasında o zamanın şartlarını ve insanlarını; imkânlarını ve açmazlarını; asimilasyona karşı sergiledikleri direnişleri içermektedir.

Burada geçen hadiselerde bize dönük bazı temel prensipler ve sorumluluklar karşımıza çıkar: 1695 yılında Sudan’dan Belgrad’a tıp fakültesini okumaya giden 19 yaşındaki bir öğrenci, Fatih Hasaneyn Hoca, Komünist Sırp istibdadı ve istihbaratına rağmen ne yapabilirimin arayışındadır? Birçok kişi ve kurumun çalışmayı reddettiği Fatih Hasaneyn Hoca’yı Aliya CİDDİYE almış ve Bosna’nın kuruluşuna kadar en hayatî görevleri Fatih Hasaneyn Hoca’ya tevdi etmiştir. Özelikle gençliğin şuurlanmasına kapı aralayan tercüme çalışmalarıyla başlamış,  daha sonra Bosna’nın devlet olması için atılması gereken hayatî riskleri haiz görevlerle devam etmiştir. Sonra kendisini müsteşarı yapmış ve devlet idaresinde görevi devam etmiştir.

Bir diğer husus ise Balkanlarda Fatih Hasaneyn Hoca’nın insanların dinî vazifelerindeki açmazlarına yönelik gösterdiği fıkhî yol göstericiliktir. Zamanın ruhunu okuması kendisini makbul bir pozisyona getirmiş ve orada kalmasını sağlamıştır.

Ayrıca Türkiye ile o yıllarda irtibat kurmuş ve o günden beri de siyasî ve dinî temsilcilerle ilişkilerini devam ettirmiştir.

Farklı yorumların ve çıkarımların yolunu kesmemek için Drina Köprüsü, temel olarak bunlar ve satır aralarında yer alan inceliklerden müteşekkildir denilebilir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
05 Mayıs 2018 17:30 İlmi Etüdler Derneği