GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Dördüncü Uluslararası "MENA Bölgesi'nde Sosyal Düşünce ve Teori" Başlıklı Sempozyum Gerçekleştirildi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından desteklenen Dördüncü Uluslararası "MENA Bölgesi'nde Sosyal Düşünce ve Teori" başlıklı sempozyum "Din ve Toplum Çalışmalarında Karşılaştırmalı Metodlar" konusu etrafında 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

İlmi Etüdler Derneği başkanı Lütfi Sunar ve üyelerinin katıldığı konferansta, Orta Doğu ve Kuzey Afrika temelde olmak üzere Müslüman dünyasında sosyal düşünce ve teori genel başlığı altında 24 bildiri, dünyanın farklı bölgelerindeki üniversitelerden akademisyenler tarafından sunuldu ve tartışıldı. Konferansın son oturumunda ise Lübnan’ın önde gelen dini liderleri ile sosyal teori ve fıkıh perspektifinden İslam’da yenilenme düşüncesi masaya yatırıldı. Yeni bir İslami teoloji var imkânı var mıdır? Felsefe, insani bilimler ve sosyal teorinin şeriat ile ilişkisi nedir? Yeni İslami eğilimlerin fıkıh tartışmalarındaki yeri nedir? Dini aşırılık probleminin üstesinden nasıl gelinebilir? Gibi sorular, fıkıh ve sosyal teori perspektifleri bir araya getirilerek cevaplanmaya çalışıldı. Sempozyumun değerlendirme oturumunda islam dünyasındaki ilişki ve iletişim imkanlarının geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Sempozyumun Beşincisi 16-18 Kasım 2016 tarihlerinde Umman’da Sultan Qaboos Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.