GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Divan Şiirinin Kuranî Kaynakları

Bir metin, metinler arası ilişki bağlamında kendisinin gönderdiği metinlere başvurmadan sağlıklı, nitelikli ve derinlikli bir şekilde anlaşılamaz. Hemen bütün klâsik edebiyatların birinci derecede ilişki kurduğu temel metinler kutsal metinlerdir. Buradan hareketle “Kutsal kitabımızı bilmeden Türk edebiyatını anlamamızın yolu yoktur.” diyebilir miyiz? Dememiz için neleri bilmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Divan şiirinin yapısallığında Kur’an’ın kimi yapısal özellikleri mevzubahis olabilir mi? Kur’an’daki anlatı teknikleri, varlık tasavvuru, kutsal-şiir ilişkisi Divan şiirinde nasıl görünür? Bu anlamda şairlerin Kur’an’a atıfları nelerdir? Bir ayet bir gösteren olduğunda şiirdeki gösterilenleri nelerdir? Divan şairleri gösterilenleri artırırken şiir-kutsal-mahrem ilişkisine ne derece riayet etmişlerdir? Divan şairinin Kur’an kıssalarıyla ilgilenmesi Kur’anî midir, yoksa daha ziyade İsrailiyyat kaynaklı mıdır? Mesnevilerdeki Kur’an kıssaları neden daha çok İsrailiyyattandır? Bütün bu sorular sorularken en çok hangi ayetler divan şairinin ilgi evrenindedir, neden? Bu seminer çerçevesinde bu sorulara cevaplar aranmaya çalışılacak ve örnek metinlerle -iktibas sanatının üç genel başlığı altında- mümkün olduğunca dersin zenginleşmesine gayret sarf edilecektir.

Tarih Saat Yer
06 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
24 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği