GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Disiplinlerarasılığın İmkanı Konuşulacak

Günümüzde bilim dünyasında bir anlayış/yaklaşım olarak disiplinlerarasılık birçok akademisyen/araştırmacı tarafından gittikçe daha fazla gündeme getirilmektedir.

Bunda disiplinlerarası yaklaşımın muhtelif alanlarda çalışmalarını sürdüren akademisyenler için, ele aldıkları meselelere daha bütüncül/kapsamlı /farklı yönleriyle bakabilme imkânı sunduğu inancının etkisi büyüktür.

Ancak meselelere bütüncül ve çok yönlü bakabilmek adına benimsenen disiplinlerarasılığın esasında mahiyetinin ne olduğu, sınırlarının nereye kadar uzanabildiği, gerçekten bir meseleye bütüncül bir şekilde bakabilmeyi/vakıf olabilmeyi ve çözüm üretebilmeyi sağlayıp sağla(ya)madığı ise üzerinde durulması/ele alınması gereken önemli soru işaretleridir.

Aksi takdirde bu soru(n)lar hakkıyla ele alınmadan yapılacak olan disiplinlerarası çalışmalar, ele alınan meselenin basit eklektik araştırmalardan öteye gitmemesine neden olabilir.

Bu seminer dizisinde, bir yöntem olarak disiplinlerarasılığın mahiyetinin ne olduğu, insan bilimlerinde meselelere bütüncül ve çok yönlü bakabilmek adına ne tür imkanlar sunduğu, sınır(lılık)larının neler olduğu, kuramsal tartışmalar ve ampirik örnekler çerçevesinde ele alınacaktır.