GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Disiplin Kurulu Karar Defterleri Işığında Lise Gençliğinin Değişen Değer Tutumları

Liselerde disiplin cezasına konu olan davranışların zaman, okul türü, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre ne tür değişmeler geçirdiğini ve bu değişikliklerin değerler açısından nereye tekabül ettiğini inceleyen bu çalışmada, disiplin arşivine yansıyan davranışlardan hareketle, lise gençliğinin değer tutumları ele alınmıştır. Tezin iskeletini oluşturan doküman incelemesinde, okulların disiplin kurulu karar defterlerinden hareketle 1980-2010 yılları arasında disiplin cezasına konu olan davranışlar incelenmiştir. Disiplin kurulu karar defterlerine yansımayan davranışların neler olduğunu tespit etmek için de disiplin kuruluna başkanlık eden müdür başyardımcıları, disiplin işleyişinde önemli rol üstlenen rehberlik servisleri ve ders içeriği itibariyle okulların disiplin gidişatına etkisi olduğu düşünülen DKAB öğretmenleri ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu sunumda disiplin kurulu karar defterleri ve öğretmen görüşmelerinden elde edilen bulgular değerler perspektifinden analiz edilerek katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
01 Şubat 2014 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği