GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Din Sosyolojisi

Sosyoloji kuramsal olarak kendine net bir yön kazandırdığı andan itibaren toplumsal alanı incelemeye, açıklamaya ve anlamaya ağırlık vermiştir. Oldukça genç sayılabilecek bir bilim dalı olarak Din Sosyolojisi, sonuçta sosyolojinin genelgeçer bakış açılarına, metodolojisine, kuramsal yönelimlerine bağlı bir alt disiplin olarak değerlendirilebilir. Din sosyolojisi dinin toplumsal boyutlarına odaklanan bir bilim alanıdır. Sosyolojide dinin özü, dinin kaynağı ve bizzat kendisi araştırma konusu edilmez. O nedenle de sosyolojide dinin, kutsalın ve kutsal olmayanın tatmin edici bir tanımı zor bulunur. Sosyolojinin dinle ilgilenmesinin nedeni ve kapsamı, onun da toplumsal bir olay olmasıdır. Sosyolojinin ilk dönemlerinde din, anlam olarak tartışma konusu edilirken günümüzde din sosyolojisi alanında –büyük ölçüde, günümüzde sosyolojiden beklenen görevlerin ve çalışma alanının oldukça sınırlanmış olması nedeniyle- mikrososyolojik çalışmaların etkinliği artmaktadır. Din sosyolojisi atölyesinde ilk aşamada sosyoloji ve din sosyolojisine dair kuramsal bilgiler verilecek ikinci aşamada ise hem öğrencinin sosyoloji ve din sosyolojisi içerisinde çalışmaların nasıl yapıldığına ilişkin örnekler görmesi hem de alan kapsamına giren konularının tartışılması amacıyla örnek metin okumaları yapılacaktır. Atölye kapsamında yazılacak olan makaleler “teorik” ve “uygulamalı” olmak üzere iki koldan seçilebilecektir. Teorik olarak roman, dergi, karikatür gibi dallarda dindar figürlerin nasıl sunulduğu üzerine bir çalışma hazırlanabilir. Pratik açıdan ise “romanlar, kağıt toplayıcıları, Suriyeliler ya da Afganlar…” üzerinde küçük ölçekli sosyolojik saha araştırması yapılabilir. Bu başlıklar, neyin hedeflendiğine yönelik sadece birer örnektir.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM