GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Din Felsefesinde Güncel Tartışmalar

Hoca: Rahim Acar

Bu derste seçilmiş bazı meselelere odaklanarak din felsefesindeki çağdaş tartışmalara yakından bakılacaktır. Tanrı inancının insanın hayat tecrübesi ve gerçekliğe dair bilgisi ile nasıl ilişkilendirildiği incelenecektir. Derse katılanların, din felsefesinin bir disiplin olarak—kelâm ve İslam felsefesi— gibi diğer disiplinlerle ne gibi bir ilişkisi olduğuna dair bilgi sahibi olması ve Tanrı inancının kabul edilmesine veya reddedilmesine yönelik temel argümanlara dair bilgi edinmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, teizm, deizm, panteizm gibi muhtelif Tanrı tasavvurlarına kuş bakışı göz atılacaktır. Daha sonra, monoteist dinlerin öğrettiği şekilde, bütün âlemi yaratan ve idare eden, ibadete layık olan yüce varlık anlamında bir Tanrı’nın varlığının isbatı için kurulan argümanlara bakılacaktır. Dersin sonunda katılımcılar, Tanrı’nın varlığıyla ilgili argümanları, bilim ve din ilişkisini ve âlemde kötülüğün varlığından hareketle Tanrı inancına karşı kurulan belli başlı argümanları tahlil etme, argümanların dayandıkları zemini ve sınırlarını değerlendirebilme becerisi kazanacaktır. Dönemin sonunda katılımcılardan derste tartışılan konulardan birine dair 10-12 sayfalık bir yazı yazması beklenmektedir.


BAŞVURU


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

1. Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reihenbach and David Basinger, Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, çev. Rahim Acar (İstanbul: Küre Yayınları, 2006)

2. Recep Kılıç, Mehmet Sait Reçber (editörler), Din Felsefesi El Kitabı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2018)

3. Chad Meister, Introducing Philosophy of Religion (New York, NY: Routledge, 2009)

4. Chad Meister & Paul Copan (editörler), Routledge Companion to Philosophy of Religion, (London: Routledge, 2013)

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Din Felsefesi nedir ve diğer felsefî-entellektüel disiplinlerle ilişkisi nasıl kurulabilir?    

2. hafta

Tanrı ve Kutsal Tasavvurları

       3. hafta

Tanrı İnancının Gerekçelendirilmesi I

4. hafta

Tanrı İnancının Gerekçelendirilmesi II

5. hafta

Kötülük Problemi I

6. hafta

Kötülük Problemi II

7. hafta

Din ve bilim ilişkisi I

8. hafta

Din ve bilim ilişkisi IITarih Saat Yer
16 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
23 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
30 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
06 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
13 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
20 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
27 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
04 Aralık 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği