GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Dijital İnsani Bilimlerin Yeni Metotları Işığında Duyusal Tasarım ve Tarihi İşitsel Peyzaj

Şehir-Mekan Araştırmalarında Yeni Metodlar Dizi Semineri Amaç ve Kapsamı
Şehir ve mekan araştırmalarında bilginin üretimi ve sunulması konusunda yeni yöntem teklifleri, ilgili disiplinin önemli arayışları arasındadır. Kentleşme sorunlarının karmaşıklaştığı ve yeni araştırmaların çeşitlendiği bir dönemde, özellikle lisansüstü eğitim görerek tez araştırmalarında bulunan genç akademisyenler için, kentsel mekânsal araştırmalarda yeni metodolojilerin takip edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmalara girdi sağlayan ya da birlikte çalışma gereği duyan farklı disiplinlerin katkıları ve yaklaşımları, kentsel-mekansal üretimleri zenginleştirmektedir. Bu amaçla kurgulanan dizi seminer, genç akademisyenlerin aktif katılımları ile, İslam İlimleri, Coğrafya, Siyaset, Mantık, Tasarım ve Felsefe alanlarından beslenecek şekilde düşünülmüştür.


Hasan Baran Fırat, bu seminer dizisinin ilkinde, mekânın çok duyulu doğasının görselliğe indirgenemeyeceğine yönelik yeni yaklaşımlardan yola çıkarak duyusal tarih odaklı tarihi mekân incelemelerine odaklanacaktır. Sunumda; ses, koku gibi farklı duyuların ölçümünün tasarıma ve mekâna dâhil olduğu araştırma yöntemleri tanıtıldıktan sonra sanal gerçeklik ve sanal akustiğin tarihi kültürel miras alanında yöntem olarak nasıl kullanılabileceğine dair bir perspektif sunulacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
28 Nisan 2020 16:00 İlmi Etüdler Derneği Youtube Kanalı