GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Devlet Üzerine Tartışmalar Başlıyor

Siyaset biliminin odak tartışma konularından birisi olan “Devlet” konusu İLEM’de farklı yönleriyle ele alınıyor. “Devlet” olgusuna farklı yaklaşımların ele alınacağı dizi seminerde ulus devlet, devletin siyasiliği, sosyal devlet ve devletin kurumları ile işleyişi gibi konular masaya yatırılacaktır. “Devlet” konulu dizi seminerleri, alanında yetkin çalışmalara imza atmış Bünyamin Bezci, Ozan Erözden, Mehmet Fatih Aysan ve Haluk Alkan ile gerçekleştirilecektir. Bu seminer dizisinde ilk olarak devletin siyasiliği ve karar alma mekanizması ele alınacak daha sonraki iki seminerde ise ulus devlet ve sosyal devlet yaklaşımları ele alınacaktır. Ulus devletin geleceğinin masaya yatırıldığı ikinci seminerden sonra üçüncü seminerde refah devletinin dönüşümü ele alınacak ve işlevlerinden bahsedilecektir. Son olarak ise devlet sistemleri ve kurumları ele alınacak ve bunların işleyiş mekanizmaları anlaşılmaya çalışılacaktır.

Bünyamin Bezci - Modern Devlet, Siyasilik ve Karar / 25.04.2015 Cumartesi - 18.00
Ozan Erözden - Ulus-Devlet’in Geleceği / 30.04.2015 Perşembe - 18.00
Mehmet Fatih Aysan - Refah Devletinin “Krizi” mi? / 09.05.2015 Cumartesi- 18.00
Haluk Alkan - Devlet Sistemleri ve İşleyişi / 15.05.2015 Cuma - 18.00