GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının üçüncüsünü Arife Gümüş kaleme aldı. Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış başlıklı yazı Türkiye eğitim tarihinde zaman zaman tartışmaya açılıp bir türlü çözüme kavuşamayan ve son zamanlarda ülke gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden dershane düzenlemesi tartışmalarını analiz ediyor.

İLEM Politika Notları kapsamında Arife Gümüş Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış başlıklı bir çalışma kaleme aldı. Gümüş, dershane düzenlemesi tartışmalarını, çıkış noktası, dershanelerin kapatılmasının çözüme yönelik bir adım olduğuna dair yapılan açıklamalar ve dershanelerin kapatılmasının sorun olacağına dair yapılan açıklamalar çerçevesinde üç aşamada ele alıyor.

Ayrıca çalışmasında, sorunun kaynağından uzaklaşılmasına neden olduğu için, sadece dershane odaklı politikalar üretmenin çözümsüzlüğünü dile getiren Gümüş, konunun çok boyutlu ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Sonuç olarak dershanelerin varlık nedenlerinin tespit edilip dershanelere olan ihtiyacın ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapıyor.


Kategori:
Diğer