GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi


Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi Atölyesi 1839 Tan­zimat Fermanı’ndan sonra Osmanlı devletinin girmiş oldu­ğu yeni rotada hukuk ve hukuk düşüncesindeki değişim, dönüşüm ve gelişmelere odaklanmaktadır. Öncesine na­zaran birçok alandaki kapsamlı kanunlaştırma faaliyetleri, yabancı kanunların külli veya cüz’i resepsiyonu, fıkhın ye­rini hukuka, medresenin yerini Mekteb-i Hukuk’a bıraktığı bu süreçte yaşananlar bugüne uzanan sonuçları berabe­rinde getirmiştir.

Atölye kapsamında bu değişim ve dönüşümleri yakından takip etmek, tahlil etmek ve değerlendirmek üzere 2017- 2018 yılında iki dönem yoğun okumalar yapıldı. 2018-2019 yılında atölye üyelerinin son dönem Osmanlı hukuk dü­şüncesine dair belirleyecekleri birer konu dahilinde çalış­malar devam edecek, sene boyunca çalışılan konular belli aralıklarla müzakere edilip olgunlaştırılacak ve yıl sonunda bir atölye yapılmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer