GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Muhtasar-ı Kudûrî Okumaları II


Bu çalışma çerçevesinde Hanefi mezhebinin temel metinlerinden kabul edilen Kuduri’nin (v. 1037) el-Muhtasar isimli eseri Meydani’nin (v. 1881) meşhur şerhi el-Lübab ile birlikte takip edilerek fıkhın “muamelat” alanına dair okumalar yapılacaktır. 2016 Güz döneminde “Buyû” bahsi üzerinden yapılan okumaların devamı niteliğindeki bu dönemde riba, selem, sarf, rehin ve kira bölümlerinin takip edilmesi planlanmaktadır. Metin üzerinden tahliller yanında her konuya dair belli akademik araştırmaların okunması ve karşılıklı olarak tartışılması hedeflenmektedir. Program sonunda katılımcıların klasik fıkhın “muamelat” alanından önemli konulara dair bilgileri edinmesi ve ilgili konulara dair derinlikli okumalara sahip olması hedeflenmektedir.

Tarih Saat Yer
07 Mart 2017 00:00 İlmi Etüdler Derneği
25 Nisan 2017 00:00 İlmi Etüdler Derneği