GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Uluslararası Sistem

Eğitimci: Süleyman Güder

Bu seminer, seçilmiş temalar ve konularda modern uluslararası sisteme dair farklı bakış açılarını tanıtmayı ve katılımcıların bu konular hakkında yorum yapabilecek düşünsel altyapılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Seminer, tarihsel bağlam içinde 20. yüzyılın başından bu yana modern uluslararası sistemin yapısı ve üzerinde yükseldiği ulus-devlet ve uluslararası örgütlerin işleyişinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Böylelikle seminerle öğrencilere uluslararası sistemde etkin olan yapı ve işleyişin kökenlerine dair bütüncül bir bakış kazandırılması beklenmektedir.

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2023 09:30 İLEM