GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Uluslararası Sistem

Hoca: Ali Aslan

Bu dersin amacı “modern uluslararası sistem” konusuna genel bir giriş yapmaktır. Bu amaçla öncelikle uluslararası sistemin kavramsal çözümlemesi yapılacaktır. İkinci olarak modern uluslararası sistemin kökenleri, doğuşu ve genişlemesi ele alınacaktır. Son olarak, modern uluslararası sistem kapsamında üretilmiş ve bu sistemin ihtiyaçlarına cevaben ortaya çıkmış iki genel düşünce akımı – realizm ve idealizm – üzerinde durulacaktır.

Tarih Saat Yer
17 Ekim 2009 12:30 İLEM