GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Matematiksel Düşünme ve Sosyal Bilimlerde Teoriler


Matematiksel düşünme, bir kavram olarak matematiğin konusu değildir. Onun neliği ve nasıllığı ile ilgili sorular, felsefenin ve daha özel olarak bilgi felsefesin konusudur.

Matematiksel bilginin, doğası gereği yanlışlanamazlığı, onun doğrulanmasında kullanılan yöntemin modern dönemde ortaya çıkan başta iktisat, fizik, kimya, sosyoloji gibi birçok disiplin için bir yöntem olarak seçilmesine neden olacaktır. Bugün bile sosyal bilimlerin ana akım paradigmaları matematikselliğin yani matematiksel düşünmenin bırakın etkisinde kalmayı, bizatihi onun çizdiği rotada ilerlemektedir.

Bu atölyede matematiksel düşünme olarak kavramlaştırılan fakat kökenleri Aksiyomatik yöntem ve mantıkla ilişkilendirilen düşünce yapısı tanıtılacak ve irdelenecektir. Bu sistemin modern dönemde birçok disipline uygulanmasındaki temel amaç ve bunun sonuçları üzerine düşünmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Matematiksel bilginin mahiyeti, ispat yöntemleri, Öklid geometrisinin inşası, tam ve kapalı bir sistemin imkanı matematiğin doğa bilimlerine bir dil olma süreci gibi konular tartışılacaktır. Buradan örneğin matematiksel düşünmenin tesir etmediği bir fizik, yani doğayı kavrayışımızda bunun aksinin mümkün olup olmadığı üzerine düşünmeye, belki de içine doğduğumuz paradigmanın dışına çıkıp çıkamayacağımız hususunu düşünmeye çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
13 Temmuz 2021 15:00 İLEM