GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Matematik ve Ontoloji


Matematik felsefesindeki tartışmalar, genel olarak son iki yüzyılda Kant’a verilmiş cevaplarla -daha çok matematiksel bilginin neliği üzerine yapılan tartışmalarla- ivmelenmiştir. Kant’ın metafiziği eleme projesinin üzerine kurulduğu en temel sac ayağı, matematiksel bilginin hüviyetidir. Projenin ayağa kalkabilmesi için bu problemin çözülmesi gerekmektedir. Bilhassa Öklid-dışı geometrilerin ortaya çıkması ile beraber –bugünün de en temel problemlerinden olan- “Nasıl oluyor da nedenselliğin verdiği imkanla elde ettiğim teoremlerin gerçeklikle ilişkisi olabiliyor?” problemi daha da önemli hale gelmiştir. Bu atölyede Kant felsefesinin mahiyetini anlayabilmek ve onunla hesaplaşmaya imkân vermesi açısından matematiksel teorilerin karakteri tanıtılacak, tümdengelimsel yöntem, Öklid geometrisi, Öklid-dışı geometriler ve kümeler teorisi gibi konular felsefi sonuçlarıyla beraber işlenecektir. Kant düşüncesinin tüm sosyal bilimler üzerinde olan derin tesiri düşünüldüğünde bu konunun önemi daha bir önem kazanmaktadır. Atölyenin amacı, katılımcılara bu konuda makale okuyabilmek için gerekli (bilhassa) teknik donanımı vermektir ve literatüre katkı verecek metinler çıkarabilmektir.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM