GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kapitalist Dünyanın Yansımaları ve İktisadi Zihniyet Meseleleri


İnsanlığın iktisadi refahını artırma amacı güden İktisadi Sistemler ve özellikle Liberal Kapitalizmin toplumlar ve insanlar üzerindeki etkilerini ortaya koymak, bu felsefeyi arka planı ile birlikte ele alarak; geleceğe projeksiyon yapmak.

Tarih Saat Yer
20 Şubat 2010 12:30 İLEM