GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslamcılık Okumaları


İslamcılık tartışmaları Türk siyasal hayatında belli dönemlerde alevlenen belli dönemlerde sönümlenen tartışmalara sahne olmaktadır. Bunun her zaman ülkenin siyasi gündemiyle doğrudan bir ilişkisi olduğu aşikârdır. Yeter miktarda olmasa da ülkemizde İslamcılık üzerine dersler, seminerler ve konferanslar vb. etkinlikler yapılmaktadır. Fakat bir ideoloji olarak İslamcılığın doğuşu, kökenleri ve serencamına dair çalışmalara sık rastlanılmamaktadır. Bu atölyede İslamcılık fikrinin ortaya çıkışına zemin hazırlayan erken dönem ve 20. yüzyıl İslamcı düşünürlerin yazmış oldukları eserler okunup tartışılacaktır. Böylece tartışmalardaki temel alanların değişim ve süreklilik bağlamında takip edilmesi mümkün olacaktır. Böylece erken dönem, 20. yüzyıl ve günümüz İslamcılık düşüncesinin süreklilik ve değişim noktaları tarihsel seyri içinde ortaya konmuş olacak ve güncel İslamcılık tartışmalarının sahih bir zemine oturtulmasına katkı sağlanacaktır.

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2017 12:30 İLEM